8 ANTI-SLIJTAGE-TIPS VOOR TOUWWERK OP EEN ZEILJACHT

Touwwerk op een zeiljacht gaat heel lang mee als u er netjes mee omgaat. Voor veel ervaren zeilers zal het een open deur zijn, maar alsnog een aantal tips op een rijtje:

1. Voorkom knikken. Een knik in een lijn die is belast, zorgt voor een zwakke plek.
2. Vermijd scherpe bochten, omdat daarin de vezels slechts de helft van de trek opnemen.
3. Een blok moet ten minste zes keer de diameter van de lijndikte bedragen.
4. Stoppers moeten klemmen op een zo lang mogelijk gedeelte van de lijn.
5. Een lijn slijt overmatig in te kleine stoppers of ogen. Kapotte schijven in blokken zijn funest.
6. Vermijd hoge temperaturen bij snel uitvieren. Polyester en Dyneema mogen slechts korte tijd aan hoge temperaturen worden blootgesteld, respectievelijk honderddertig en zeventig graden Celsius.
7. Een goede splits beschikt over negentig tot vijfennegentig procent van de originele breeksterkte. Een knoop vermindert die tot de helft en een paalsteek laat de breeksterkte met vijfendertig procent dalen.
8. Zoutkristallen en zand zorgen voor verhoogde slijtage. Spoel lijnen daarom regelmatig met schoon, zoet water.

Bron: www.zeilen.nl
Auteur: Hans Martens