GENNAKER

Gennakers zijn groot en geven een boost aan de bootsnelheid. En ze zijn populair, vanwege de relatief eenvoudige bediening ervan.

Een gennaker is een asymmetrische spinnaker. En ook al is de ‘gewone’ (symmetrische) spinnaker in actie vaak toch ook wel enigszins asymmetrisch, de gennaker is dat nog veel meer. Behalve dat de vorm van het zeil anders is, valt op dat bij een gennaker een spinnakerboom ontbreekt. Dat maakt grijpen eenvoudiger. Valt de wind ver voorlijk in (harde wind, hoge snelheid, hogere koersen), dan wijzen spinnakerboom en een eventueel toegepaste gennakerboom beide in de vaarrichting. Bij een ruimere invalshoek van de wind draai je een spinnakerboom naar loef, bij een gennakerboom kan dat meestal niet. De kunst is dan om de gennaker uit de luwte van het grootzeil te krijgen en te houden. De opstelling en randapparatuur van gennaker is dus anders dan een spinnaker. Ook de werking is anders.

Afkruisen
Bij een breedgeschouderde spinnaker zit veel stuwkracht bovenin. Bij de gennaker zit de ‘power’ lager. Minder hellend moment dus. En daarmee is hij geschikt voor wat hogere koersen. Passend bij het gebruik van de gennaker is afkruisen in plaats van diep ‘downwind’ de wind ‘doodvaren’. Afkruisend mikt de gennaker op het genereren van meer schijnbare wind – meer lift. Met niet te veel bolling en de maximale profieldiepte vóór het midden lukt het goed om de luchtstroom te laten aanliggen. Raakvlakken met de genua dus, waaronder een vooral niet-scheppend achterlijk. En neemt de wind toe, wat zorgt voor een voorlijker invallende luchtstroom, dan kan de gennaker daar prima mee uit de voeten.

Tussengebied
De overbekende genua is goed in het generen van liftkracht, vooral aan de wind en op halve wind. De spinnaker heeft een andere voorkeur, is diep ‘downwind’ de sterkste. Deze kan behalve lift ook erg goed weerstand genereren. Een gennaker zit hier tussenin, de naam suggereert het al. Zijn ideale koersgebied ligt tussen halve wind en ruime wind. Deze grenzen zijn enigszins gechargeerd, ook op andere koersen dan de genoemde kunnen de zeilen best goed presteren, maar hun grootste kracht ligt globaal gezien binnen het genoemde koersbereik.

Bron: Waterkampioen 6 augustus 2015