STORINGSDIAGNOSE – OVERVERHITTING TIJDENS HET VAREN

Waar bij stationair lopen nog niets aan de hand lijkt kan, ten gevolge van overbelasting, onderweg ook een koelprobleem ontstaan. Neem in ieder geval gas terug. Controleer vervolgens of je de oorzaak vindt in het voorgaande schema. Kom je, met dit schema in de hand, niet tot een oplossing, raadpleeg dan een specialist.

Oplossingen
Oorzaak 1: De boot ondervindt misschien teveel weerstand.
Oplossing: 1. Zit er een lijn in de schroef? Controleer dit en verwijder de lijn. Dit kan eventueel door langzaam achteruit te varen. Werkt dat niet, dan zal je andere maatregelen moeten nemen.
2. Is er sprake van buitensporige aangroei? Neem gas terug en vaar met zo weinig mogelijk belasting voor de motor naar de werf, voor een grondige schoonmaakbeurt.

Oorzaak 2: Het oliepeil kan te laag zijn.
Oplossing: Olie heeft niet alleen een smerende werking, maar zorgt ook voor koeling van het motorblok. Een te laag olieniveau veroorzaakt een te hoge bedrijfstemperatuur.
Vul olie (van de juiste samenstelling volgens fabrieksspecificaties) bij tot het juiste peil.

Oorzaak 3: Er kunnen luchtbelletjes in het koelsysteem zitten.
Oplossing: Luchtbelletjes in het systeem, ook wel vapour lock genoemd, kunnen de oorzaak zijn van onvoldoende circulatie. Ontlucht het systeem door de slang bij de thermostaat voorzichtig even los te nemen.
Let op: wacht hiermee tot de motor voldoende is afgekoeld!

Oorzaak 4: De watercirculatie is goed, het olieniveau is op peil. Mogelijk is de thermostaat defect.
Oplossing: Bij nieuwe motoren is het vaak niet mogelijk de thermostaat te controleren, omdat deze zit ingebouwd.
Heb je een ouder type motor? Koppel de thermostaat los van het huis en controleer hem door hem te verwarmen. Vervangen indien nodig.

Bron: www.zeilen.nl 5 juni 2016
Auteur: Alfred Boer, Jan Verschuur en Hennie ten Dam