TUIGAGE CHECKLIST – ZO VOORKOM JE PROBLEMEN

Regelmatige controles verkleinen het risico op falen van je tuigage op het water. Dit behelst regelmatige  inspecties van de mast, giek, spriet, verbingen, staand- en lopend want voor elke tocht.

De meeste problemen worden veroorzaakt door slecht onderhoud en het breken van bevestigingspunten, met name degenen die de verstaging met de mast verbinden, in tegenstelling tot bijv. giek of mast zelf. Een snelle visuele controle is soms alles wat nodig is om potentiële problemen te herkennen en snel het hoofd te bieden. Belangrijk is echter ook aandacht te hebben voor het verminderen van metaalmoeheid door middel van de juiste instelling en afstemming van de tuigage.

Een regelmatige grondige inspectie van mast, giek, spriet en verstaging moet worden uitgevoerd door een professional, en gebeurt idealiter op jaarbasis, of zo vaak als aanbevolen door de fabrikant. Het is sowieso raadzaam om een inspectie te laten doen voor een lange tocht of oversteek. Veelal omhelst een inspectie een visuele controle, soms ondersteunt door ultrasone instrumenten. Zo wordt slijtage geregistreerd en kan het blijvend worden gemonitord. De inspecteur gaat op zoek naar scheuren in onderdelen, foutieve uitlijning en corrosie. Spanning moet worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld. Het verdient aanbeveling om alle bevindingen nauwkeurig te noteren (bijv. in je eigen Boatrecord).

Om de plm. 5 jaar, dient een grondige controle te worden uitgevoerd. Bij een dergelijk controle moet het tuig in zijn geheel worden gedemonteerd. Op deze manier kunnen kleurstoftesten en/of vloeistofpenetratie testen worden uitgevoerd die problemen zichtbaar maken die voor het blote oog niet te onderscheiden zijn.

Hier is een handige checklist van zaken om op te letten als je zelf je tuigage naloopt; samengesteld met de hulp van de KZ Marine Group in Auckland, Nieuw-Zeeland:

Checklist:

  • Dek check – splitpennen, toestand van draadfittingen, schuren of breuk van de staaldraden, barsten in onderdelen, roest, conditie van de mastvoet, uitlijning van de vallen
  • Toptuig – blokken voor de vallen kunnen vrij draaien en werken soepel, splitpennen in goede staat, elektrische draden zijn netjes weggewerkt / geklemd en schuren niet, lichten werken goed, harpjes in goede staat, Windex en windmeter werken juist
  • Voorstag – rolfok in goede staat, inspecteer vallen voor slijtage van blokschijven, check geleidingen, corrosie rond mastplaten en -beugels, geen gebroken draden, check voor andere tekenen van barsten of roest
  • Zijstagen en onderdelen – geen strengen op stagen zichtbaar, geen zichtbare tekenen van scheurvorming langs ‘swage-secties’, geen tekenen van roest of corrosie rond mastplaten en -beugels, wantspanners vergrendeld
  • Zalingen – geen zichtbare tekenen van scheurvorming, bevestigingen beveiligd, geen tekenen van roeststrepen, eventuele lampen werken correct, elektrische draden correct weggewerkt /geklemd en schuren niet
  • Lummelbeslag en neerhaler – controleer op tekenen van corrosie, splitpennen zijn afgeschermd en kunnen zeilen niet beschadigen, bevestigingen zijn beveiligd, overmatig slijtage van mastplaten, -beugels en andere onderdelen
  • Wantputtingen – controleer op overmatige slijtage van zalingen, tekenen van rek in pengaten, tekenen van breuk op het dek, benedendeks bevestiging aan de romp
  • Spinnakerboomring – bevestigingspunten beveiligd, tekenen van corrosie rond mastplaten en -beugels
  • Isolatoren – check op verslijten door zonlicht van plastic isolatoren, draadantenne is stevig bevestigd en in goede staat

Bron: www.skipper.nl