WATERLOCK

De meeste moderne uitlaatsystemen van binnenboordmotoren hebben een waterlock. Deze sluit het water op. Tijdelijk althans.

Een watergekoelde motor voert buitenboordwater aan en af. Combineer je de afvoer van dat koelwater met die van de uitlaatgassen, dan is een waterlock (ook wel waterslot) in de uitlaat een slim ding. Hij maakt handig gebruik van de (hete) uitlaatgassen. Behalve het afvoeren van uitlaatgassen en koelwater heeft de waterlock nog een functie: het verzamelen van koelwater zodra de motor stopt. Waterlocks zijn dus goed waterdicht en kunnen een behoorlijke temperatuur aan – binnen zekere grenzen. Ze zijn gemaakt van kunststof (eventueel gewapend polyester), rubber en/of roestvast staal.
Het kunnen verzamelen van koelwater betekent dat de waterlock binnen het uitlaatsysteem het laagste punt moet zijn. Zodra de motor wordt uitgezet loopt de slang voor en na de waterlock hierin leeg. Juiste montage van de slangen is daarbij belangrijk. Zorg ervoor dat de slangen in bochten en bij overlengte ‘op afschot’ leeglopen in de waterlock. Een ander aandachtspunt is de positie ten opzichte van de motor. Uiteraard lager dan de motor, maar ook niet te dichtbij. In de waterlock verzameld water/waterdamp kan de verbinding tussen motor en uitlaatslang (bochtstuk) namelijk laten roesten. Voor de juiste inbouwvoorschriften raadpleeg je je leverancier. Een laatste tip: zorg voor koelwater! Staat de koelwaterkraan dicht, dan smelt een kunststof waterlock.

 1. SAMEN
  Wordt koelwater in de uitlaat geïnjecteerd, dan komt dit samen met de uitgestuwde uitlaatgassen in de waterlock terecht.
 1. VERDER
  Tijdens het blijven draaien van de motor, vult de waterlock zich met water en uitlaatgassen. Overigens reizen de uitlaatgassen ook verder dan de waterlock. Het koelwater niet, dit hoopt zich op.
 1. AFSLUITEN
  Het koelwaterniveau stijgt en sluit de afvoer. Uitlaatgassen kunnen niet meer vrijuit verder richting overboord. Omdat de motor blijft draaien, neemt de hoeveelheid uitlaatgas dus de druk in de waterlock toe.
 1. SPUGEN
  Bij voldoende toegenomen druk spuugt de combinatie van uitlaatgassen en koelwater het mengsel uit de waterlock, verder de uitlaat in, richting overboord.
 1. OPNIEUW
  Meteen na het uitspugen is de opgebouwde druk in de waterlock verdwenen. Het proces herhaalt zich: afsluiten, drukopbouw, gevolgd door het herkenbare pulserende geluid van een watergekoelde uitlaat.

Bron: Waterkampioen 7 april 2016
Auteur: Jim Post